Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego skupia studentów, którzy interesują się szeroko pojętym transportem publicznym. KNITP działa przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Prowadzimy spotkania, na których poszerzamy swoją wiedzę i umiejętności, dodatkowo organizujemy spotkania robocze oraz wykłady otwarte dla wszystkich studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej oraz osób spoza uczelni.

Jako Koło Naukowe m.in. wykonujemy badania i pomiary. Były to m.in. „Ocena charakterystyk wibroakustycznych torowiska tramwajowego na Trasie Kórnickiej w Poznaniu”, „Ocena charakterystyk wibroakustycznych torowiska tramwajowego od Kórnickiej do Ronda Starołęka (przez Osiedle Lecha)”, pomiary ugięcia szyn w ramach projektu NCBiR „Identyfikacja i modelowanie zjawisk nieliniowych w strefie kontaktu koła z szyną, celem opracowania nowego profilu koła tramwajowego”. Udział w takich badaniach przynosi wiele korzyści zarówno samym uczestnikom jak i zainteresowanym firmom. Członkowie KNITP uczą się obsługi aparatury pomiarowej, poznają nowe metody badań, ponadto mają możliwość wykorzystania uzyskanych wyników do prac inżynierskich, dalszych badań itp.

Na naszych spotkaniach przedstawiamy referaty, przeprowadzamy dyskusje i debaty, zapraszamy przedstawicieli firm. Jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu Koła są wymiany ze studentami Technische Universitat w Berlinie oraz Technische Universiteit w Delft w Holandii. W ramach takich wydarzeń gościmy naszych kolegów i koleżanki z zagranicy, natomiast w następnym roku udajemy się do nich z rewizytą. W grudniu 2014 w ramach tej wymiany odbyły się wykłady oraz warsztaty grupowe polsko-niemieckojęzyczne.

Kolejnym istotnym elementem Koła są uczestnictwa w wydarzeniach branżowych np. jedne z największych w Europie targi branży szynowej Innotrans w Berlinie czy targi Trako w Gdańsku. Udział w takich imprezach daje możliwość pogłębienia wiedzy zdobytej na wykładach, możliwość osobistego zapoznania się z rozwiązaniami technicznymi, zdobycie materiałów przydatnych w nauce i poszerzaniu swoich wiadomości, nawiązanie nowych znajomości oraz rozeznanie rynku pracy. Podejmujemy również działania mające na celu promowanie, poprawę funkcjonowania i rozwój transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej oraz uczestniczymy w wydarzeniach branżowych i konferencjach.

Współpracujemy m.in. ze środowiskami akademickimi w kraju i zagranicą, instytucjami naukowymi, władzami publicznymi oraz instytucjami bądź osobami reprezentującymi przemysł. Członkowie Koła prowadzą również badania naukowe wraz z pracownikami Zakładu Pojazdów Szynowych na Wydziale Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej.

 

Założycielem Koła jest Pan mgr inż. Mateusz Motyl. 

Przewodniczący KNITP w poszczególnych latach:

2009-2013 – mgr inż. Wojciech Szuba

2013-2014 – mgr inż.Tomasz Nowakowski

2014-2017 – inż. Dawid Licheniak

2017-2019 – inż. Wilhelm Bożenda

2019-2021 – mgr inż.  Lilianna Paprzycka

2021-2022 – inż. Jonasz Izdebski

2022 – obecnie – Faustyna Finke

KNITP jest jednym z najaktywniejszym kół naukowych na Wydziale Inżynierii Transportu.