Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Transportu

z dopiskiem: Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

Instytut Silników Spalinowych i Transportu

Zakład Pojazdów Szynowych

e-mail: kontakt.knitp@put.poznan.pl

www: www.knitp.put.poznan.pl

facebook: www.facebook.com/knitp