Budowa stanowiska badawczo-edukacyjnego sterowania ruchem kolejowym

 

Członkowie KNITP dostrzegli potrzebę zbudowania specjalistycznego stanowiska badawczo-
edukacyjnego sterowania ruchem kolejowym, którego celem będzie odwzorowanie
zaprojektowanej przez studentów własnego schematu linii kolejowej oraz nowoczesnego
systemu sterowania ruchem kolejowym.

Budowa stanowiska dydaktycznego pozwoli na rozbudowanie treści programowych na
kierunkach Transport oraz Mechanika i Budowa Maszyn, a także studentów
zainteresowanych szeroko pojętym sterowaniem ruchem kolejowym i organizacji
ruchu kolejowego.

Stanowisko sterowania ruchem kolejowym dzięki swojej modułowości w przyszłości
przyczyni się do promowania uczelni w kraju i zagranicą. Modułowość stanowiska
ułatwi jej ewentualny transport, co pozwoli na udział
w pokazach naukowych, konkursach oraz innych spotkań branżowych.

Wraz z budową stanowiska badawczo-edukacyjnego Poprzez budowę opisanego
powyżej stanowiska badawczo-edukacyjnego zwiększy się możliwość nawiązania
współpracy z podmiotami zewnętrznymi, zwłaszcza z firmami zajmującymi się
szeroko pojętym transportem publicznym.