RAPORT : Polish – German Students Workshops on Rail Technology – Berlin 2011

W dniach 12-16.12.2011r. Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego w 13-osobowej grupie studentów wraz 2 opiekunami miało okazję gościć w Berlinie w ramach corocznej współpracy Politechniki Poznańskiej z Technische Universität w Berlinie.

Po przyjeździe do Berlina i oficjalnym przywitaniu nastąpiło zwiedzanie w towarzystwie niemieckich kolegów kampusu uczelni. Następnie wycieczka obowiązywała zwiedzanie laboratorium eksploatacji kolei oraz sterowania ruchem kolejowym, w którym można było podziwiać makietę kolejową jak również samodzielnie udzielać pozwolenia na przejazd składu. Ostatecznie, po wspólnej kolacji można było udać się na nocleg.

13 grudnia zorganizowana została wycieczka do firmy DB Systemtechnik w Kirchmöser. Podróż do Kirchmöser odbyła się pociągiem Regio DB Standard. W pierwszej części przedstawiony został ogólny profil działalności największego w Europie ośrodka kolejnictwa. Następnie przedstawione zostały laboratoria, gdzie zostały zaprezentowane sondy do defektoskopii osi zestawów kołowych oraz stanowiska do badania zużycia szyn. Po powrocie z DB Systemtechnik studenci skierowali się bezpośrednio na uczelnię TU Berlin, gdzie zaplanowana była praca w grupach polsko-niemieckich. Praca grupowa polegała na opracowaniu jednego z puli tematów poświęconych funkcjonowaniu transportu szynowego. W celu stworzenia grup dokonano podziału na dwu- oraz trzyosobowe zespoły, tak, by w każdym znalazł się co najmniej jeden student niemiecki oraz jeden polski.

Środa, 14 grudnia, rozpoczęła się od dokończenia pracy grupowej oraz w dalszej części wspólnego zaprezentowania tematów. Po zakończonych prezentacjach zaplanowany był już kolejny wyjazd do BVG, zajezdni tramwajowo-autobusowej znajdującej się we wschodniej części Berlina, a konkretniej w dzielnicy Lichtenberg. Wizyta rozpoczęła się od prezentacji Berliner Verkehrsbetriebe, które są największym operatorem miejskim w Niemczech zajmującymi się obsługą metra (U-Bahn), komunikacji autobusowej oraz tramwajowej. Po prezentacji i lunchu nastąpiło zwiedzanie hali naprawczej tramwajów oraz zapoznanie się ze stanowiskiem diagnostycznym.

Natomiast główną atrakcją w zajezdni Lichtenberg był symulator jazdy tramwajem. Jego głównym zadaniem jest szkolenie przyszłych motorniczych w sposób bezpieczny i niepowodujący utrudnień w ruchu liniowym. Ostatnim punktem naszej wizyty w zajezdni BVG było zwiedzenie Operation Control Centre oraz Power Control Centre. Wizyta w BVG pozwoliła na zapoznanie się z funkcjonowaniem nowoczesnego i sprawnego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Stanowiła również okazję do zastanowienia się nad tym jak niewielkim kosztem można usprawnić funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Poznaniu.

15 grudnia studenci mieli możliwość odwiedzenia firmy kolejowej Havellandische Eisenbahn Aktiengesellschaft (HVLE), zajmującą się przewozami kolejowymi na terenie Niemiec. Wybrany został oddział mieszczący się przy stacji Berlin Johannesstift w dzielnicy Spandau. HVLE angażuje się w różne projekty naukowe mające na celu poprawę poziomu usług świadczonych w sektorze kolejowym, wśród których dużą uwagę studentów przyciągnął projekt zmniejszenia emisji hałasu przez lokomotywy spalinowe. Po przybyciu nastąpiło uroczyste powitanie w firmie, gdzie zaprezentowano zarys jej działalności. Następnie odbyła się wizyta na hali zakładowej, gdzie można było przyjrzeć się procesowi obsługowo-naprawczemu lokomotyw, a także zobaczyć na stacji eksploatowany przez firmę tabor. Po obejrzeniu nastąpił powrót do budynku zarządu, gdzie przy poczęstunku można było wymienić uwagi i doświadczenia z odbytej wycieczki. Możliwość przyjrzenia się z bliska pracy wykonywanej w HVLE była bardzo ciekawą i pouczającą lekcją.

16 września, ostatniego dnia pobytu w Berlinie była okazja zwiedzić Muzeum Techniki w Berlinie. W szczególności zainteresowanie zwróciły eksponaty związane z transportem szynowym, w tym parowozy niegdyś eksploatowane przez PKP. Oprócz autentycznych maszyn muzeum dysponuje również modelami, a wystawę uzupełniają historyczne elementy wyposażenia stacji kolejowych. W muzeum również można było zwiedzić centrum nauki „Spectrum”. Wizyta ta była miłym zakończeniem aktywnego i pełnego wrażeń pobytu w Berlinie.

Uczestnicy zwiedzili halę produkcyjną, linię montażową, a także zapoznali się z budową wybranych wózków tramwajowych. Kolejnym punktem programu były warsztaty w 7 grupach polsko-niemieckojęzycznych dotyczące wysłuchanych wcześniej wykładów, po czym grupy przedstawiły wyniki swojej pracy w grupach nad zagadnieniami związanymi z transportem szynowym.

10 grudnia zaplanowana została wizyta do Bydgoszczy, celem zwiedzenia siedziby firmy PESA Bydgoszcz. Zwiedzanie zostało rozpoczęte od stanowiska ze szkieletem konstrukcyjnym pojazdów kolejowych GAMA i LINK, na których zostały przedstawione systemy ograniczające skutki wypadków m.in. „plaster miodu”, absorbery energii, a także strefy kontrolowanego zgniotu pojazdu. Kolejnym etapem było obejrzenie poszczególnych etapów produkcji pojazdów szynowych. Następnie uczestnicy wycieczki mieli możliwość zwiedzania linii montażowej tramwajów Fokstrot przeznaczonych dla Moskwy, a także obejrzenia komory lakierniczej oraz śrutowni. Wieczorem grupa 10 osób uczestniczyła w pomiarach dotyczących współpracy koła tramwajowego – szyna w 2 typach tramwajów : Konstal105Na i Siemens Combino. Koło zostało zaprojektowane przez Politechnikę Poznańską.

W czwartek, 11 grudnia uczestnicy wymiany mogli zwiedzić zajezdnię MPK Poznań przy ul. Głogowskiej. Dzięki uprzejmości pracowników MPK można było zobaczyć tokarkę do zestawów kołowych, myjnię, tory postojowe, a także halę obsługi okresowej. Kolejnym punktem programu było obserwowanie procedury wymiany zestawów kołowych w tramwaju Solaris Tramino S105P. Wieczorem odbyła się uroczysta pożegnalna kolacja.

W piątek, 12 grudnia uczestnicy wyjazdu mieli okazję zwiedzić Instytut Pojazdów Szynowych w Poznaniu IPS „Tabor”, który certyfikuje i wydaje dopuszczenia do ruchu dla pojazdów szynowych. Pierwszym punktem wyjazdu było zapoznanie się z ofertą Instytutu oraz badanymi pojazdami. Następnie zwiedzając hale, można było obejrzeć stanowiska m.in. do prób obciążeniowych wózków wagonowych. Studenci mogli również zapoznać się z systemem do transportu naczep samochodowych drogą kolejową, który został opracowany przez instytut IPS „Tabor”. Wymiana została zakończona zwiedzaniem browaru Kompanii Piwowarskiej w Poznaniu. Po wycieczce studenci z Niemiec zostali odprowadzeni na pociąg.