W dniach 4 – 7 listopada 2013 roku członkowie Koła Naukowego Inżynierów Transportu
Publicznego z Politechniki Poznańskiej wzięli udział w wymianie studenckiej odbywającej
się w Berlinie wraz ze studentami Berlińskiego Uniwersytetu Technicznego. Organizatorami
byli dr inż. Bartosz Czechyra, dr inż. Bartosz Firlik oraz prof. Markus Hecht.

W pierwszym dniu wymiany wraz ze studentami z Niemiec i Malezji uczestniczyliśmy w
seminarium profesora Markusa Hechta, a następnie zwiedziliśmy główną stację kolejową w
Berlinie, która skupia U-Bahn, S-Bahn oraz ICE. Mogliśmy zauważyć pozytywne skutki
takiego rozwiązania komunikacyjnego, które mimo młodego wieku sprawdza się bardzo
dobrze. Po powrocie na kampus TU Berlin mieliśmy sposobność obejrzenia laboratorium
zarządzania ruchem kolejowym. Dzięki temu laboratorium studenci mogą zapoznać się z
pracą dyżurnych ruchu oraz z organizacją ruchu przy użyciu nowoczesnych urządzeń podczas
obsługi makiety. Ostatnią atrakcją dnia było seminarium prowadzone przez R. Schweinberga,
wice-prezesa Eisenbahn-Untersuchungsstelle des Bundes.

Makieta kolejowa w laboratorium TU Berlin

Następnego dnia, 5.11.2013r, pierwszym celem naszej wyprawy była siedziba firmy
HavelländischeEisenbahn (HVLE) skupionej na transporcie towarów, zlokalizowanej w
dzielnicy Spandau. Spotkaliśmy się tam z Panem Stefanem Konoweckim, który
zaprezentował nam strukturę, historię, strategie oraz główne kierunki rozwoju firmy. Po
prezentacji udaliśmy się do części utrzymaniowej firmy i zapoznaliśmy się tam z metodami
naprawy lokomotyw HVLE oraz sposobu działania specjalistycznych wagonów. Wieczorem
dołączyliśmy do naszych kolegów z TU Berlin aby zrealizować wspólne zadania projektowe
dotyczące kolei szybkiej S-Bahn. Działaliśmy w 9 grupach polsko-niemieckich, każda z
innym tematem, a na wykonanie zadania mieliśmy godzinę. Po jej upływie każda grupa
zaprezentowała wyniki swojej pracy wykładowcom oraz pozostałym grupom. Praca w
grupach międzynarodowych pokazała nam, że mimo barier językowych jesteśmy w stanie
swobodnie dyskutować, zaś indywidualne podchodzenie do problemu przez każdą osobę
pozwala na lepszą jego analizę z każdej strony.

Specjalistyczny wagon w siedzibie firmy HVLE

W środę odwiedziliśmy jednego z głównych producentów hamulców stosowanych w
kolejnictwie – Knorr-Bremse. Na początku została nam zaprezentowana historia firmy oraz jej
obecny profil oraz zakres działań. Po prezentacji odwiedziliśmy dwa największe działy
fabryki, z czego jeden z nich zawierał najbardziej nas interesujące pojazdy szynowe. Dzięki
możliwości zwiedzenia fabryki od środka mogliśmy zapoznać się z procesami
technologicznymi używanymi przy produkcji oraz zobaczyć na żywo większą część tych procesów krok po kroku, w tym procesy produkcyjne wszystkich elementów układu
hamulcowego. Podobnie jak w HLVE, poinformowani zostaliśmy o możliwości odbycia stażu
oraz możliwości przyszłego zatrudnienia.

Członkowie KNITP przed siedzibą firmy Knorr-Bremse

Ostatniego dnia naszej wizyty w Berlinie udaliśmy się do Berliner Verkehrsbetriebe (BVG),
czyli do największego publicznego przewoźnika w Niemczech, operatora miejskich
tramwajów, autobusów, metra oraz promów w stolicy. Naszą wizytę rozpoczęła krótka
prezentacja głównych profilów działania firmy oraz najważniejszych ich aspektów mających
na celu zwiększanie zadowolenia pasażerów z oferowanych usług. Wraz z naszym
przewodnikiem odwiedziliśmy tramwajowe hale naprawcze oraz konkretne stanowiska do
naprawy podzespołów. Zauważyliśmy, że pomimo tego, iż berlińska zajezdnia dysponuje
nieco nowszymi rozwiązaniami technicznymi, to założenia oraz sposób działania jest
identyczny jak ten w naszej rodzimej zajezdni przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu, co było
dużym dla nas pozytywem, jako że zajezdnia BVG jest w wielu przypadkach stawiana jako
wzór konspekt. Poza zwiedzaniem każdy z nas miał możliwość jazdy w nowoczesnym
symulatorze tramwaju GT6N. Ostatnim punktem naszej wycieczki było Berlińskie Muzeum
Techniczne, gdzie zapoznaliśmy się krok po kroku z historią kolei niemieckich oraz ich
osiągnięciami. Dodatkową atrakcją była możliwość zobaczenia polskich lokomotyw
parowych.

Symulator tramwaju GT6N w zajezdni BVG

Dzięki dobrej współpracy pomiędzy naszymi uczelniami, nasza społeczność akademicka
miała możliwość zobaczenia dobrze działającego systemu transportu publicznego: jego
strukturę, zarządzanie z punktu widzenia administratora systemu oraz z punktu widzenia
przeciętnego użytkownika, który może poruszać się dzięki niemu po mieście bez
najmniejszych problemów.